Hantering av personuppgifter

Skarpängsföreningen är en förening för boende i området Skarpäng inom Täby Kommun. För detta syfte hanteras personuppgifter i tre register:

  • Register bestående av medlemmar innehållande namn, postadresser och e-postadresser
  • Register bestående av e-postadresser från personer som anmält intresse av utskick via e-post
  • Register för bokning av Skarpängsgården

Inga personuppgifter samlas in på www.skarpangsforeningen.net (eller domännamn som pekar på detta domännamn).

Uppgifterna används för:

  • Att följa de lagar och förordningar som gäller för föreningar i Sverige
  • Att kontrollera att endast medlemmar i föreningen kan hyra Skarpängsgården
  • Att kunna skicka ut information till medlemmarna

Detta innebär att Skarpängsföreningen endast lagrar nödvändig information (namn, postadress, e-postadress) för medlemmar och endast e-postadress för icke-medlemmar som önskar få vissa utskick. Då denna information har skickats in till Skarpängsföreningen av berörda personer och inte insamlats på annat sätt så finns ett implicit godkännande att använda informationen enligt vad som krävs för att driva en förening och för att kunna kommunicera med dessa personer.

Skarpängsföreningen har sedan länge följt PUL genom att till exempel endast lagra nödvändig information som tillhandahållits av respektive person och på begäran omedelbart plocka bort personliga uppgifter.

Personuppgifterna lagras bara under aktuellt verksamhetsår. Därefter raderas namn och post-adresser medan e-postadresser sparas till dess de inte längre fungerar eller begärs borttagna.

Den som önskar bli borttagen ur Skarpängsföreningens register kan skicka en begäran till info@skarpängsföreningen.se.


GDPR
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den nya förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Källa: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen