För att kunna hyra Skarpängsgården måste man vara medlem i föreningen samt vara över 25 år. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem. Lokalen får ej användas till ungdomsfester.

Scrolla ner för information om priser, tillgänglighet samt länk till bokningskalendern.

Information om lokalen:

Lokalen har utrustning för ca 70 personer i form av stolar och bord samt glas och porslin. Det finns kyl och frys, ugn, spis och diskmaskin. Musikanläggningen består av två CD-spelare och mixerbord. Föreningen hyr inte ut bord och stolar separat. Hyresgästen måste städa och diska samt ta hand om soporna. Vid bristande städning återfås ej depositionsavgiften. Då gården ligger i närheten av bostäder måste ljudnivån vara hänsynsfull så att den ej stör de boende i området. Musik tillåts bara fram till 01.00. ”Live” musik tillåts inte efter 2012-01-01.

Villkor:

Då gården ligger nära daghem, skola och boende måste hyresgästen tänka på att dessa inte störs av aktiviteter i lokalen. Följande gäller vid uthyrning av Skarpängsgården:

 1. Endast medlemmar över 25 år kan hyra Skarpängsgården.
 2. Lokalen får ej användas till ungdomsfester eller i kommersiellt syfte (med entréavgifter) utan styrelsens godkännande.
 3. Vid hyra fredag och lördag (gäller ej barnkalas) måste en bokningsavgift betalas om 1.000:- på bankgiro 5545-9697 (ange ditt efternamn och datum för bokning som referens) inom 2 veckor, avgiften dras av vid slutbetalning men återfås ej vid avbokning.
 4. Hyresavgift betalas på bankgiro 5545-9697 (ange ditt efternamn och datum för bokning som referens) senast 1 vecka före uthyrning.
 5. Vid avbokning senare än 14 dagar innan bokat datum debiteras 500:- (gäller oavsett typ av bokning).
 6. Nyckel hämtas på torsdagar kl 20.00 eller enligt överrenskommelse.
 7. En kontant deposition på 1.000:- ska lämnas vid nyckelhämtning och återbetalas vid retur av nyckel (under förutsättning att städprotokollet har en underskrift från pizzerians personal). Ta med ditt medlemskort vid nyckelhämtning.
 8. Endast lokalens nedervåning ingår i hyresavtalet.
 9. Den som bokat och betalat hyran måste finnas på plats under hela aktiva nyttjandetiden.
 10. Hyresgäst skall inspektera lokalen och omgående påpeka brister i städning eller annat för personal på pizzerian. Fotografera för dokumentation!
 11. Vid större skador skall åtgärder omgående vidtagas för att minska skadornas omfattning.
 12. Arrangemanget får inte vara så högljutt att det stör de kringboende. Tänk på att hålla fönster och dörrar stängda. Musik efter kl 01.00 är ej tillåten. Livemusik får inte spelas överhuvudtaget.
 13. Föreningen har rätt att när som helst inspektera lokalen för att tillse att reglerna följs.
 14. Det är inte tillåtet att koppla in egen utrustning till ljudanläggningen mer än dator eller liknande till befintlig 3,5mm plugg märkt ”MP3”. Kablar under mixerbordet får ej röras.
 15. Djur får ej vistas i lokalen (undantag assistanshund).
 16. Det är förbjudet att använda häftstift eller liknande på väggar och möbler.
 17. Efter varje arrangemang städas lokalen av hyresgästen. Städprotokollet skall följas och undertecknas av personal från pizzerian.
 18. Porslin och glas mm som skadas skall ersättas med 40:- per styck och betalas vid återlämnande av nyckel.
 19. Nyckel skall återlämnas dagen efter din bokning eller enligt överrenskommelse. En förseningsavgift på 100:- / dag utgår om nyckel ej lämnas tillbaka i tid. Borttappad nyckel skall ersättas med 1.000:-.
 20. Hyresgästen är ekonomiskt ansvarig för alla skador som inträffar. Föreningens försäkring täcker större skador men självrisken är min 10.000 SEK vilket får betalas av hyresgäst.
 21. För skador mm som ej anmälts av hyresgäst har föreningen rätt att debitera denna för reparation. Reparationer skall utföras av fackman som föreningen anlitar. Hyresgästen skall sedan ersätta föreningen med debiterat belopp.

Hyra för medlemmar i Skarpängsföreningen:

 • Fredag – lördag: 2500 kr
 • Fredag – lördag inkl. musikanläggning: 3000 kr
 • Barnkalas fredag med slut senast kl. 21.00 exkl. musikanläggning: 300 kr
 • Barnkalas fredag med slut senast kl. 21.00 inkl. musikanläggning: 500 kr
 • Söndag – torsdag: 1000 kr
 • Söndag – torsdag inkl. musikanläggning: 1500 kr
 • Barnkalas söndag – torsdag från kl. 13.00 exkl. musikanläggning: 300 kr
 • Barnkalas söndag – torsdag från kl. 13.00 inkl. musikanläggning: 500 kr
  Vid hyra fredag och lördag måste en bokningsavgift betalas om 1000:- på bankgiro 5545-9697, avgiften dras av vid slutbetalning men återfås ej vid avbokning. Kontant deposition om 1000:- betalas vid nyckelhämtning och återfås efter städning och återlämning av nyckel.

Tillgänglighet
Fredag – från kl. 12.00 till kl. 12.00 på lördag (färdigstädad)
Lördag – från kl. 12.00 till kl. 13.00 på söndag (färdigstädad)
Söndag – från kl. 13.00

Så här bokar du Skarpängsgården!

FAQ

Bokningsbekräftelse
När bokningen godkänns, får ni ett bekräftelsemail med hyresavtal, checklista städning samt tips inför din bokning. LÄS IGENOM och skriv ut hyresavtalet i 2 exemplar.

Deposition
Önskvärt är att ni tar med kontanta pengar då vi inte har ett swishkonto kopplat till  föreningen.

Nyckelhämtning
Nyckel hämtas på torsdagar. På måndag i samma vecka som ni hyr, får ni ett mail med information om var nyckeln hämtas.

Musik
Ingen livemusik får förekomma i lokalen. Ingen egen musikutrustning får tas med.

Tillgång till lokalen tidigare?
Ja, i den mån lokalen är obokad vid uthämtning av nyckel.

Barnkalas
Kostnad 300 kr / 500 kr gäller fredag och söndag. INGEN BOKNINGSAVGIFT ERLÄGGS.

Vuxenfest
Kostnad 2500kr / 3000 kr. Bokningsavgift á 1000 kr erläggs inom14 dagar. BG: 5545-9697. Ange efternamn och datum för bokningen. Avgiften dras av vid slutbetalning.

Avbokning
Senare än 14 dagar innan hyresdatum, debiteras med 500 kronor oavsett typ av bokning.

Titta på lokalen innan
Kontakta ansvariga för lokaluthyrning på bokning@skarpangsforeningen.se

Det finns utrustning i lokalen för 70 personer sittande, på nedre plan. Övre plan är inte tillgängligt för uthyrning.