Skarpängsföreningen förmedlar information om grannsamverkan

Det finns sedan tidigare exempel på grannsamverkan inom Skarpäng. I maj besökte Mats Hessler från Polisen i Täby en nytillsatt grannsamverkansgrupp på Forsvägen, varefter en ny grupp på Forsvägen har kommit igång och ytterligare en grupp på Forsvägen är på väg att sättas upp.

Statistik visar att grannsamverkan fungerar. I sin enklaste form behöver det inte vara mer komplicerat än att en grupp grannar träffas och kommer överens om att hålla uppsyn över varandras hus och t.ex. att en e-postadress sätts upp till vilken man skickar ett meddelande när man är borta och till vilken rapporter från Polisen vidarebefordras för spridning inom gruppen. Det gör att gruppen vet när man ska hålla uppsikt över en grannes hus och vad som händer i området.

Vill du veta mer?
Den 13:e september kl. 18.30 kommer Mats Hessler från Polisen i Täby återigen till Skarpängsgården på Forsvägen 3. Förhoppningsvis finns det fler som vill komma igång och då är detta ett bra tillfälle att få mer information. Ingen föranmälan behövs. Välkomna!

Läs mer på: www.samverkanmotbrott.se

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.