Samhällsinformation

Skarpängsföreningen förmedlar information om grannsamverkan

Det finns sedan tidigare exempel på grannsamverkan inom Skarpäng. I maj besökte Mats Hessler från Polisen i Täby en nytillsatt grannsamverkansgrupp på Forsvägen, varefter en ny grupp på Forsvägen har kommit igång och ytterligare en grupp på Forsvägen är på väg att sättas upp.

Statistik visar att grannsamverkan fungerar. I sin enklaste form behöver det inte vara mer komplicerat än att en grupp grannar träffas och kommer överens om att hålla uppsyn över varandras hus och t.ex. att en e-postadress sätts upp till vilken man skickar ett meddelande när man är borta och till vilken rapporter från Polisen vidarebefordras för spridning inom gruppen. Det gör att gruppen vet när man ska hålla uppsikt över en grannes hus och vad som händer i området.

Vill du veta mer?
Den 13:e september kl. 18.30 kommer Mats Hessler från Polisen i Täby återigen till Skarpängsgården på Forsvägen 3. Förhoppningsvis finns det fler som vill komma igång och då är detta ett bra tillfälle att få mer information. Ingen föranmälan behövs. Välkomna!

Läs mer på: www.samverkanmotbrott.se

 

Solenergiseminarium Täby kommunhus

Som en del av energimyndighetens Insats sol-projekt – ´villa hustak` anordnas ett solseminarium den 15 maj på Täby nya kommunhus.

Program:

18:00: Fika/Träffa leverantörer & nätägare
19:00 Föreläsning med Elina Eriksson från Center for sustainable communications Cesc, KTH.
19:45 Föreläsning med Ruth Meyer och Andreas Landgren.
20:30 Mingel med leverantörer och kommunrepresentanter.

Tid: 18:00-21:00
Plats: Täby kommunhus, Esplanaden 3
Kommunikationer: Roslagsbanan el diverse bussar (sök på sl.se.)
Hållplats: Täby Centrum.

Information från Täby kommun

Planläggning för 55 nya bostäder i Skarpäng

Planområdet ligger i Skarpäng direkt söder om Milstensskolan och väster om Täbyvägen. Området är idag planlagt för småindustriändamål och prövas nu för möjligheten att uppföra 55 bostäder i par-, rad- och kedjehus.

Området som omfattas av tre fastigheter och ligger i norra Skarpäng har under lång tid kännetecknats av småskalig industri och verksamheter i form av bland annat trädgårdsanläggningsföretag och rörläggningsfirma. I övrigt dominaras omgivningen av villa- och radhusbebyggelse.

Nu föreslås en planändring som medför att området planläggs för bostadsändamål. I området planeras 55 nya bostäder i rad-, kedje- och parhus i två och tre våningar. Bebyggelsen föreslås vända sig med tre våningar mot Täbyvägen och Fjätursvägen i öster och norr och trappas ner till två våningar för att möta bebyggelsen i väster. Inom området planeras en lekplats, odlingslotter och gemensamhetslokal för de boende.

Den nya bebyggelsen kommer att ha god tillgång till service med det närliggande Skarpäng centrum och i närområdet finns även flertalet skolor och förkolor. De boende kommer även att ha nära till rekreation och grönområden med det närliggande Mörtsjöstråket.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder Täby kommun till öppet hus med drop-in onsdagen den 23 februari 2017, kl 17.30 i kommunhusets matsal. Från Täby kommun deltar tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret samt politiker från stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer på kommunens hemsida.

Här samlar vi länkar och information kring Jan Emanuel Johanssons planer på bygge av bostäder och äldreboende vid Rösjön.

Har vi missat något? Maila oss gärna förslag på artiklar som kan läggas till i listan.

UPPDATERING

Vi har fått veta att det fanns en naturlig och oskyldig förklaring till den här händelsen. Mannen som sågs var en släkting till en nyinflyttad familj i området och han var endast ute och fotade omgivningarna. Detta har bekräftats av alla inblandade och vi har fått information från samfällighetsföreningen.

Vi vill dela information som har gått ut via Myrlejonets samfällighetsförening idag:

Söndag den 14 februari sågs en man i mörkblå jacka gömma sig i skogsdungen bakom Björnkärrsvägen/Jaktvägen. Mannen observerades titta på barnen i skogsdungen och sågs även ta kort på dem med sin mobilkamera. Han försvann bortåt mot stora lekplatsen vid Myrlejonets förskola. Det är inte klart om han konfronterades samt om händelsen är polisanmäld.

Alla uppmanas att hålla lite extra koll på vad som händer i området. Tänk på att prata med barnen om att inte följa med eller prata med okända personer i/runt området oavsett vad de erbjuder. Förklara även att det är väldigt viktigt att de berättar för sina föräldrar om det är någon främmande person är där och fotar dom utan att säga eller göra något mer.

 

kommunens hemsida härTäby kommun bjuder in till Öppet hus för att höra våra åsikter!

“Under 2016 kommer Täby kommun att upprätta ett detaljplaneprogram för att utveckla Skarpängs centrum och dess närliggande område. Syftet är att komplettera centrumet med bostäder, service och arbetsplatser samt knyta ihop Ella och Skarpäng genom ett levande centrum. Målet är att skapa stadsmässighet i en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar miljö.

Som en del i arbetet vill vi gärna att du som bor, verkar eller besöker området berättar för oss hur du ser på området idag och vad du tycker är viktigt att tänka på när det utvecklas!

Kom till öppet hus i Skarpängs centrum lördag 6 feb. kl 13-15 eller onsdag 10 feb. kl 18-20.”

Läs mer på kommunens hemsida här!

(Lokalen ligger på Ljungmyrsvägen 4 bakom skönhetslokalen i Skarpängs centrum)

 

Onsdag den 10 juni kl 19.00 kommer Täby Villaägareförening att hålla en informationskväll om Täbys framtid i föreningsgården vid Täby Centrum. Medverkar gör Täbys stadsarkitekt om Täbys framtid, följt av debatt med kommunpolitikerna. Alla Täbybor är välkomna och fika serveras mellan anförande och debatten.

Se även tidningen VillaInfo som delas ut senast söndag 31/5.

Skarpängsprojektet – informationskampanj med fokus att påverka hur vi ser på och agerar i trafiken!

Täby kommun har en politisk ambition att skapa trygghet i trafiken. På flera ställen i kommunen pågår olika insatser för att bygga bort faror med att bredda gångbanor, avsmalningar vid övergångsställen och väggupp. Man kan inte bygga bort hur många faror som helst eftersom det alltid är människans attityd i trafiken som påverkar säkerheten. Kommunen har nu utvecklat det så kallade Skarpängsprojektet, en informationskampanj med fokus på hur vi ser på och agerar i trafiken. Bland annat kommer kommunen att sätta upp skyltar i Skarpäng ”30 km/h – för säker väg” för att påminna förarna om att hålla hastigheten. Många kör lugnt på sin egen gata för sedan gasa på när man lämnar sitt eget bostadsområde. Skarpäng har visat sig vara ett exempel på det, då många kör för fort på de mindre vägarna.

Representanter för kommunen, tjänstemän och politiker kommer att bjuda in till möten för information och lyssna in skarpängsbornas åsikter.

Dessa möten kommer att ske på biblioteket vid Skarpängsskolan följande dagar:

  • torsdag den 13 november klockan 17-19
  • lördag den 15 november klockan 11.30-14
  • lördagen den 22 november klockan 11-14

Var med och ge dina synpunkter!

Skarpängsföreningen