Föreningsinformation

Medlemsavgift
Medlemsavgiften förändras till 200 kr/hushåll i stället för 100 kr/person. Från och med nu ingår säsong 2020/2021 i betalningen. Klicka här för att se hur du gör, betala ditt medlemsskap och se våra medlemsrabatter.

Valborg
Som ni kanske sett har vi sökt en samarbetspartner för att kunna genomföra detta evenemang. Då intresset varit obefintligt måste vi tyvärr ställa in årets Valborgsfirande på Mörtsjötoppen men hoppas att vi till nästa år har hittat ett engagerat gäng som vill hjälpa till.

Vårens Kläd- och prylmarknad
P.g.a. rådande situation rörande coronavirus kommer ingen Kläd- och prylmarknad hållas i vår.

Gården
Blicka framåt och planera in en fest i höst med alla dina vänner.
– Fredag och lördag kväll: 3500-4000 kr
– Söndag: 1000 kr
– Barnkalas fredag och söndag: 600 kr
Klicka här för mer information.

Cykelmiddag
Boka gärna in årets cykelmiddag redan nu. Lördag 12 september är datumet som gäller. Inbjudan kommer under våren.

Var rädda om er!

Fr.o.m. nästa räkenskapsår (start 1 juli 2020) kommer modellen för medlemsavgifter att justeras. Beslut om den nya modellen togs på årsmötet i september 2019.

Medlemsavgiften i Skarpängsföreningen kommer hädanefter vara 200 SEK oavsett antal personer i hushållet. Vid ansökan om medlemskap/förnyelse av medlemskap kommer ett (1) medlemskort skickas ut. Önskas ytterligare ett kort (max 2 per hushåll) skickas detta på efterfrågan.

Välkommen på årsmöte söndag 29 september!

Motion från styrelsen: Styrelsen föreslår en justering av medlemsavgiften inför kommande verksamhetsår. Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per person och år, dock max 300 kr per familj. Förslaget är att införa en och samma avgift, 200 kr per hushåll och år, oberoende antal personer i hushållet.

Hantering av personuppgifter

Nya lagar och förordningar börjar inom kort gälla för hantering av personuppgifter. Inför detta vill Skarpängsföreningen informera om att vi sedan länge följt gällande lagar (PuL) och nu anpassat oss till dessa nya lagar och förordningar (GDPR).

Detta innebär att Skarpängsföreningen endast lagrar nödvändig information (namn, postadress, e-postadress) för medlemmar och endast e-postadress för icke-medlemmar som önskar få vissa utskick. Då denna information har skickats in till Skarpängsföreningen av berörda personer och inte insamlats på annat sätt så finns ett implicit godkännande att använda informationen enligt vad som krävs för att driva en förening och för att kunna kommunicera med dessa personer.

Den som önskar bli borttagen ur Skarpängsföreningens register kan, liksom tidigare, skicka e-post till info@skarpängsföreningen.se och begära detta.


Vad är GDPR?
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
Källa: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen


 

Vi vill påminna alla medlemmar om att det är viktigt att skicka in sina kontaktuppgifter i samband med att man blir medlem. Utan kontaktuppgifter till er har vi ingen chans att skicka ut förhandsinbjudningar till t.ex. våra uppskattade tjejkvällar. Nedan ser ni den härliga goodiebagen som de första 50 anmälda till tjejkvällen i januari gick hem med. Den vill ni inte missa chansen till nästa år!

Är du inte medlem i Skarpängsföreningen? Läs mer här om hur du blir det!

Välkommen till årsmöte med fika söndag  25 september kl 19.00

Alla medlemmar i Skarpängsföreningen är välkomna till årsmöte söndag den 25 september 2016 kl. 19.00 i Skarpängsgården, Forsvägen 3, Täby. Motioner skall ha inkommit senast 15 september till info@skarpangsforeningen.se. Anmäl ditt deltagande senast 23 september till info@skarpangsforeningen.se.

Dagordning
Mötet öppnas.
Närvarolista och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet, samt rösträknare.
Redovisning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för året.
Revisorns berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ledamöter till styrelsen.
Inkomna motioner från medlemmar.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

Vi behöver bli fler i styrelsen och ser gärna en mer jämställd grupp. Vill du bli en del av vårt glada gäng? Kom och träffa oss på årsmötet!

Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Att vara med i styrelsen är inget som tar en stor del av din tid. Vi träffas på styrelsemöten ca 9 gånger per år och där behandlas alla möjliga ärenden som rör Skarpäng och de boende här, vår lokal och kommande aktiviteter. Skarpängsföreningen är ingen samfällighetsförening som diskuterar sophämtning och snöskottning, utan vi arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen för att bidra till en fin gemenskap och ett trivsammare område. Som en del i att uppnå detta arrangerar vi uppskattade aktiviteter för medlemmar och boende i Skarpäng. Bland dessa utmärker sig valborgsfirandet på Mörtsjötoppen, tjejkvällar med mingel och shopping, knattefotboll för Skarpängs fotbollsnyfikna småttingar, melodifestivalkvällar för hela familjen, pubkvällar med sport på storbildstv och vår nya tradition cykelmiddag.