Föreningsinformation

Hantering av personuppgifter

Nya lagar och förordningar börjar inom kort gälla för hantering av personuppgifter. Inför detta vill Skarpängsföreningen informera om att vi sedan länge följt gällande lagar (PuL) och nu anpassat oss till dessa nya lagar och förordningar (GDPR).

Detta innebär att Skarpängsföreningen endast lagrar nödvändig information (namn, postadress, e-postadress) för medlemmar och endast e-postadress för icke-medlemmar som önskar få vissa utskick. Då denna information har skickats in till Skarpängsföreningen av berörda personer och inte insamlats på annat sätt så finns ett implicit godkännande att använda informationen enligt vad som krävs för att driva en förening och för att kunna kommunicera med dessa personer.

Den som önskar bli borttagen ur Skarpängsföreningens register kan, liksom tidigare, skicka e-post till info@skarpängsföreningen.se och begära detta.


Vad är GDPR?
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
Källa: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen


 

Vi vill påminna alla medlemmar om att det är viktigt att skicka in sina kontaktuppgifter i samband med att man blir medlem. Utan kontaktuppgifter till er har vi ingen chans att skicka ut förhandsinbjudningar till t.ex. våra uppskattade tjejkvällar. Nedan ser ni den härliga goodiebagen som de första 50 anmälda till tjejkvällen i januari gick hem med. Den vill ni inte missa chansen till nästa år!

Är du inte medlem i Skarpängsföreningen? Läs mer här om hur du blir det!

Välkommen till årsmöte med fika söndag  25 september kl 19.00

Alla medlemmar i Skarpängsföreningen är välkomna till årsmöte söndag den 25 september 2016 kl. 19.00 i Skarpängsgården, Forsvägen 3, Täby. Motioner skall ha inkommit senast 15 september till info@skarpangsforeningen.se. Anmäl ditt deltagande senast 23 september till info@skarpangsforeningen.se.

Dagordning
Mötet öppnas.
Närvarolista och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet, samt rösträknare.
Redovisning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för året.
Revisorns berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ledamöter till styrelsen.
Inkomna motioner från medlemmar.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

Vi behöver bli fler i styrelsen och ser gärna en mer jämställd grupp. Vill du bli en del av vårt glada gäng? Kom och träffa oss på årsmötet!

Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Att vara med i styrelsen är inget som tar en stor del av din tid. Vi träffas på styrelsemöten ca 9 gånger per år och där behandlas alla möjliga ärenden som rör Skarpäng och de boende här, vår lokal och kommande aktiviteter. Skarpängsföreningen är ingen samfällighetsförening som diskuterar sophämtning och snöskottning, utan vi arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen för att bidra till en fin gemenskap och ett trivsammare område. Som en del i att uppnå detta arrangerar vi uppskattade aktiviteter för medlemmar och boende i Skarpäng. Bland dessa utmärker sig valborgsfirandet på Mörtsjötoppen, tjejkvällar med mingel och shopping, knattefotboll för Skarpängs fotbollsnyfikna småttingar, melodifestivalkvällar för hela familjen, pubkvällar med sport på storbildstv och vår nya tradition cykelmiddag.

Till hösten behöver vi bli fler i styrelsen och vi ser gärna en mer jämställd grupp.  Vill du bli en del av vårt glada gäng?

Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Att vara med i styrelsen är inget som tar en stor del av din tid. Vi träffas på styrelsemöten ca 9 gånger per år och där behandlas alla möjliga ärenden som rör Skarpäng och de boende här, vår lokal och kommande aktiviteter. Skarpängsföreningen är ingen samfällighetsförening som diskuterar sophämtning och snöskottning, utan vi arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen för att bidra till en fin gemenskap och ett trivsammare område. Som en del i att uppnå detta arrangerar vi uppskattade aktiviteter för medlemmar och boende i Skarpäng. Bland dessa utmärker sig valborgsfirandet på Mörtsjötoppen, tjejkvällar med mingel och shopping, knattefotboll för Skarpängs fotbollsnyfikna småttingar, melodifestivalkvällar för hela familjen, pubkvällar med sport på storbildstv och vår nya tradition cykelmiddag.

Känner du att det här är något för dig?
Håll kvar den tanken så hör vi av oss i augusti med mer information!

Skarpängsföreningen_styrelse_1606

Vi hoppas såklart att så många som möjligt vill vara medlemmar i Skarpängsföreningen. Som medlem har man t.ex. alltid förtur till event och möjlighet att ta del av rabatter.  Men om man av någon anledning inte vill vara medlem, finns möjlighet att ta del av information från oss ändå.

Om du vill ta del av de utskick och informationsmail vi även kommunicerar till icke-medlemmar, skicka ett mail till info@skarpangsforeningen.se och anmäl dig!

Vår sida på Facebook är även öppen för alla, gilla oss gärna för att enkelt ta del av information!
https://www.facebook.com/skarpangsforeningen/

Vill du istället bli medlem så hittar du all information om hur du blir det här!

ÅRSMÖTE
Alla medlemmar i Skarpängsföreningen är välkomna till årsmöte söndag den 27 september 2015 kl. 19.00 i Skarpängsgården, Forsvägen 3, Täby. Motioner skall ha inkommit senast 20 september till info@skarpangsforeningen.se. Anmäl ditt deltagande senast 25 september till info@skarpangsforeningen.se. I år har vi behov av att förstärka styrelsen med nya drivna medlemmar. Är du intresserad av att gå med och bidra till ett ännu mer trivsamt Skarpäng? Då hoppas vi att få träffa dig!

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Närvarolista och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera årsmötes- protokollet, samt rösträknare.
 7. Redovisning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för året.
 8. Revisorns berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ledamöter i styrelsen.
 11. Inkomna motioner från medlemmar.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötet avslutas.

INFORMATION OM NATTVANDRING
Årsmötet kommer att föregås av ett informationsmöte kl. 18.00 om behovet av nattvandring här i Skarpäng. Annika E Mårs, engagerad nattvandrare i Skarpäng, kommer berätta om vilka behov som finns, om att det faktiskt är roligt att natt-
vandra och om hur vi alla kan hjälpas åt för att skapa en trygghet för våra ungdomar som rör sig ute. Det är även ett ypperligt tillfälle att få svar på eventuella frågor. Ditt engagemang gör skillnad! Läs mer på Täby kommuns hemsida.

VI BJUDER PÅ FIKA MELLAN DE TVÅ MÖTENA. VARMT VÄLKOMMEN ATT VISA DITT ENGAGEMANG I FÖRENINGEN OCH VÅRA UNGDOMAR!

Medlemmar i Skarpängsföreningen är välkomna till årsmöte söndag den 28 september 2014 kl 19.00 i Skarpängsgården, Forsvägen 3, Täby. Motioner skall ha inkommit senast 20 september till info@skarpangsforeningen.se. Anmäl ditt deltagande senast 26 september till info@skarpangsforeningen.se

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Närvarolista och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera årsmötesprotokollet samt rösträknare.
 7. Redovisning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för året.
 8. Revisorns berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ledamöter i styrelsen.
 11. Inkomna motioner från medlemmar.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötet avslutas.