Samhällsinformation (Page 2)

Onsdagen den 11 juni kommer en valdebatt att hållas på Täby Park Hotell. Debattkvällen startar kl 19.00 och Täbyföreningen bjuder på kaffe en halvtimme innan. Debatten kommer genomföras i tre steg;

– Först ett välkomnande och presentation av de politiker som deltar.
Därefter inleder Erik Lindblom (Viggbyholm Norra) med att gå igenom de två
teman som ska avhandlas. Det är dels vad som är viktigt för Täbyborna under den
kommande mandatperioden. Dels hur partierna menar att invånarna ska bli
delaktiga i de stora beslut som ska tas.

– Efter detta får politikerna komma till tals. De har i förväg fått ett underlag med Eriks introduktion och får nu förklara vad deras partier står för. Kvällens moderator är Curt Lindenbaum som med stöd från Anders Jagraeus kommer med stickfrågor och kan begära preciseringar. (Det var dessa herrar som framgångsrikt höll i Täbyföreningens debatt om Galoppfältet för två år sedan).

– Debattens tredje steg är frågor och synpunkter från auditoriet. Helst
ska även dessa inlägg ”från golvet” ha anknytning till kvällens två teman.
Mötet avslutas senast 21.30.

Initiativet till denna debatt har tagits av Täby Villaägareförening och Plangruppen har varit med i förberedelserna. Blir det en bra debatt och om mötet blir välbesökt kan det få stor betydelse för framtiden. Om debatt i den här formen fungerar så kan vi återkomma på liknande sätt under mandatperioden med information och diskussion om vad som sker i vår kommun. Det kan bidra till att fler engagerar sig och får en möjlighet att säga sin mening om Täbys pågående omvandling.

Flera personer i Skarpäng har fått ett erbjudande från sotningsföretaget Sveriges Sot och Tätningstjänst i brevlådorna. Vi vill uppmärksamma att telefonnummer inte stämmer med företagsnamnet samt att företaget ej har tillstånd för åtgärderna som erbjuds.

Läs gärna mer om sotning här!

Svenska Kraftnät har påbörjat grävarbetet för en markkabel genom Rösjöskogen, från Rösjöängar förbi Rösjöbadet och vidare norrut förbi Fjäturen. Arbetet kommer att pågå under hela 2014 och kommer att påverka framkomligheten längs spår och leder. Den schaktade sträckan kommer att vara stängslad med möjligheter att passera på strategiska ställen.

Projektnytt, karta med passager samt pågående arbeten kan läsas om här.

Undertecknad med ett stort friluftsintresse för en dialog med Svenska Kraftnät för att de på bästa sätt ska ta hänsyn till spårsystemet i området. När arbetet är klart kommer en ny öppen korridor att korsa skogsområdet och ett permanent instängslat terminalområde att finnas norr om Fjäturen. Som kompensation för intrånget hoppas jag att Svenska Kraftnät kan förstärka upp svagare länkar i spårsystemet för att göra det mer attraktivt och tillgängligt för Skarpängsborna. Om ni är intresserade eller har synpunkter så får ni gärna höra av er till mig.

Ingemar Stenbeck, ingemar.s67 (at) gmail.com, 0766-290355

Täby fastighets AB avser att bygga en tillfartsväg inför arbetet med att dels riva den befintliga luftledningen och gräva ner ny ledning i Rösjökilen. Skogsavverkning i Rösjöskogen kommer att ske under oktober/november 2013 och därefter kommer markschaktsarbetena att pågå under 2014.

Läs mer här!

Täby kommuns gatu- och parkavdelning har under september – november genomfört asfaltering av både trottoarer och bilväg sträckan Rösjövägen – Tennvägen.

Resten av Långkärrsvägen kommer att få potthålen lagade inom ett par veckor. I övrigt planerar gatu- och parkavdelningen att renovera resten av Långkärrsvägen nästa år, om det inte blir några förändringar vad gäller budgetrestriktionen.

Skarpängsföreningen har kontaktats av medlemmar som ställt frågor om flygbuller över Skarpäng. Skarpängsföreningen har därför varit i kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för att få veta mer. Nedan följer ett svar från detta kontor i frågan.

”Swedavia har på vår begäran, gjort en analys över hur flygtrafiken rör sig över Täby och framförallt Skarpäng/centrala Täby. I analysen har Swedavia tagit uppgifter om flygtrafik över Skarpäng och länkat dem till väderdata. Därefter har de tittat på vilken vindriktning som rådde när flygplanet landade och ser att det proportionellt sett är fler överflygningar över centrala Täby vid nordliga vindar och då bana 1 (01L) används. Denna bana är Swedavias huvudbana och används både vid hög- och lågtrafik.

Flygens rörelser till och från flygplatsen följer bestämda in- och utflygningsvägar beroende på vilken bankombination som används men också åt vilket håll de ska (t.ex. österut eller västerut). Där i första hand vindriktningen som avgör var trafiken hamnar och under perioder med en ihållande vindriktning t.ex. nordlig vind, det upplevas som att trafiken ökat. Andra faktorer som påverkar flygtrafiken är om flygplanet är tungt lastat och därmed har sämre stigprestanda. Detta rör då endast den specifika flighten. Även väder kan ge ett annat in- och utflygningsförfarande. Vid åskoväder över eller i närheten av flygplatsen kan trafiken ledas på annan höjd eller tillåtas ta en annan väg då dessa situationer har med flygsäkerheten att göra. Perioder med banarbeten kan också ge ett annat start- och landningsmönster.”

Ropgränds samfällighet förfogar över en kvartersgård på adressen Ropgränd 107. Driften av gården sköts av medlemmarna som alla är bosatta på Ropgränd och tillhör samfälligheten Husflugan eller Bananflugan. Lokalen är perfekt för den lite mindre festen eller barnkalaset. Alla över 23 år är välkomna att hyra lokalen. Det går att duka för 35-40 personer beroende på hur befintliga bord används. Köket är fullt utrustat med porslin och glas. I lokalen finns även bardisk och en enklare musikanläggning. Mer info hittar du på www.ropgrand.se