Täby fastighets AB avser att bygga en tillfartsväg inför arbetet med att dels riva den befintliga luftledningen och gräva ner ny ledning i Rösjökilen. Skogsavverkning i Rösjöskogen kommer att ske under oktober/november 2013 och därefter kommer markschaktsarbetena att pågå under 2014.

Läs mer här!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.