Täby kommuns gatu- och parkavdelning har under september – november genomfört asfaltering av både trottoarer och bilväg sträckan Rösjövägen – Tennvägen.

Resten av Långkärrsvägen kommer att få potthålen lagade inom ett par veckor. I övrigt planerar gatu- och parkavdelningen att renovera resten av Långkärrsvägen nästa år, om det inte blir några förändringar vad gäller budgetrestriktionen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.