Skarpängsföreningen har kontaktats av medlemmar som ställt frågor om flygbuller över Skarpäng. Skarpängsföreningen har därför varit i kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för att få veta mer. Nedan följer ett svar från detta kontor i frågan.

”Swedavia har på vår begäran, gjort en analys över hur flygtrafiken rör sig över Täby och framförallt Skarpäng/centrala Täby. I analysen har Swedavia tagit uppgifter om flygtrafik över Skarpäng och länkat dem till väderdata. Därefter har de tittat på vilken vindriktning som rådde när flygplanet landade och ser att det proportionellt sett är fler överflygningar över centrala Täby vid nordliga vindar och då bana 1 (01L) används. Denna bana är Swedavias huvudbana och används både vid hög- och lågtrafik.

Flygens rörelser till och från flygplatsen följer bestämda in- och utflygningsvägar beroende på vilken bankombination som används men också åt vilket håll de ska (t.ex. österut eller västerut). Där i första hand vindriktningen som avgör var trafiken hamnar och under perioder med en ihållande vindriktning t.ex. nordlig vind, det upplevas som att trafiken ökat. Andra faktorer som påverkar flygtrafiken är om flygplanet är tungt lastat och därmed har sämre stigprestanda. Detta rör då endast den specifika flighten. Även väder kan ge ett annat in- och utflygningsförfarande. Vid åskoväder över eller i närheten av flygplatsen kan trafiken ledas på annan höjd eller tillåtas ta en annan väg då dessa situationer har med flygsäkerheten att göra. Perioder med banarbeten kan också ge ett annat start- och landningsmönster.”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.