Några Skarpängsmammor har under de senaste åren ideellt organiserat nattvandringen i Skarpäng. Efter vårterminen 2011 hoppade de av. Detta har inneburit att det inte längre finns någon nattvandring i Skarpäng, utan vuxna som vill nattvandra får åka till fritidsgården Java i Täby Centrum.

Då nattvandrarna har bidragit till att det under de senaste åren varit tämligen lugnt och tryggt i Skarpäng med vuxna ute varje fredag- och lördagkväll så ser Skarpängsföreningen gärna att några nya krafter tar vid.

Mer info kan du få från Fältassistenterna i Täby kommun.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.