Svenska Kraftnät har påbörjat grävarbetet för en markkabel genom Rösjöskogen, från Rösjöängar förbi Rösjöbadet och vidare norrut förbi Fjäturen. Arbetet kommer att pågå under hela 2014 och kommer att påverka framkomligheten längs spår och leder. Den schaktade sträckan kommer att vara stängslad med möjligheter att passera på strategiska ställen.

Projektnytt, karta med passager samt pågående arbeten kan läsas om här.

Undertecknad med ett stort friluftsintresse för en dialog med Svenska Kraftnät för att de på bästa sätt ska ta hänsyn till spårsystemet i området. När arbetet är klart kommer en ny öppen korridor att korsa skogsområdet och ett permanent instängslat terminalområde att finnas norr om Fjäturen. Som kompensation för intrånget hoppas jag att Svenska Kraftnät kan förstärka upp svagare länkar i spårsystemet för att göra det mer attraktivt och tillgängligt för Skarpängsborna. Om ni är intresserade eller har synpunkter så får ni gärna höra av er till mig.

Ingemar Stenbeck, ingemar.s67 (at) gmail.com, 0766-290355

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.