Skarpängsprojektet – informationskampanj med fokus att påverka hur vi ser på och agerar i trafiken!

Täby kommun har en politisk ambition att skapa trygghet i trafiken. På flera ställen i kommunen pågår olika insatser för att bygga bort faror med att bredda gångbanor, avsmalningar vid övergångsställen och väggupp. Man kan inte bygga bort hur många faror som helst eftersom det alltid är människans attityd i trafiken som påverkar säkerheten. Kommunen har nu utvecklat det så kallade Skarpängsprojektet, en informationskampanj med fokus på hur vi ser på och agerar i trafiken. Bland annat kommer kommunen att sätta upp skyltar i Skarpäng ”30 km/h – för säker väg” för att påminna förarna om att hålla hastigheten. Många kör lugnt på sin egen gata för sedan gasa på när man lämnar sitt eget bostadsområde. Skarpäng har visat sig vara ett exempel på det, då många kör för fort på de mindre vägarna.

Representanter för kommunen, tjänstemän och politiker kommer att bjuda in till möten för information och lyssna in skarpängsbornas åsikter.

Dessa möten kommer att ske på biblioteket vid Skarpängsskolan följande dagar:

  • torsdag den 13 november klockan 17-19
  • lördag den 15 november klockan 11.30-14
  • lördagen den 22 november klockan 11-14

Var med och ge dina synpunkter!

Skarpängsföreningen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.