kommunens hemsida härTäby kommun bjuder in till Öppet hus för att höra våra åsikter!

”Under 2016 kommer Täby kommun att upprätta ett detaljplaneprogram för att utveckla Skarpängs centrum och dess närliggande område. Syftet är att komplettera centrumet med bostäder, service och arbetsplatser samt knyta ihop Ella och Skarpäng genom ett levande centrum. Målet är att skapa stadsmässighet i en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar miljö.

Som en del i arbetet vill vi gärna att du som bor, verkar eller besöker området berättar för oss hur du ser på området idag och vad du tycker är viktigt att tänka på när det utvecklas!

Kom till öppet hus i Skarpängs centrum lördag 6 feb. kl 13-15 eller onsdag 10 feb. kl 18-20.”

Läs mer på kommunens hemsida här!

(Lokalen ligger på Ljungmyrsvägen 4 bakom skönhetslokalen i Skarpängs centrum)

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.