Inför kommande skolavslutningar och midsommar vet vi sedan tidigare år att det kan bli stora grupperingar av ungdomar nere vid Rösjöbadet med allt vad det kan innebära. Säkert finns det både föräldrar och tonåringar som känner oro inför dessa aktiviteter och att grupper av vuxna/nattvandrare som rör sig ute nattetid kommer säkert att uppfattas i de flesta fall positivt och tryggt.

Under ett par års tid hade vi ett engagerat föräldragäng som nattvandrade i Skarpäng framför allt under fredag- och lördagsnätter. Tyvärr så dog verksamheten ut bland annat beroende av att deras egna ungdomar vuxit upp och att det inte gick att hitta nya föräldrar som ville ta över.

Nattvandring skapar en social trygghet för ungdomar och med fler vuxna som är ute under kvällstid minskar risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse eller annan kriminalitet bland ungdomar.

Kraven för att engagera sig som nattvandrare är låga, det finns inget krav på att vara förälder för att nattvandra men man bör ha ett intresse för ungdomar, samt att vilja hjälpa till att skapa trygghet bland ungdomar.

Nattvandrarna finns för att skapa en bra miljö och en viss trygghet i det offentliga rummet. De ersätter inte polisen eller sociala fältarbetare utan kompletterar dessa.

Vill du höra mer/eller engagera dig som nattvandrare är du välkommen att höra av dig till:

Ordförande i Skarpängsföreningen Håkan Johansen, email: hakan (at) skarpangsforeningen.se, alternativt

Marianne Öhgren, email: marianne.ohgren@bredband.net

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.