ÅRSMÖTE
Alla medlemmar i Skarpängsföreningen är välkomna till årsmöte söndag den 27 september 2015 kl. 19.00 i Skarpängsgården, Forsvägen 3, Täby. Motioner skall ha inkommit senast 20 september till info@skarpangsforeningen.se. Anmäl ditt deltagande senast 25 september till info@skarpangsforeningen.se. I år har vi behov av att förstärka styrelsen med nya drivna medlemmar. Är du intresserad av att gå med och bidra till ett ännu mer trivsamt Skarpäng? Då hoppas vi att få träffa dig!

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Närvarolista och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera årsmötes- protokollet, samt rösträknare.
 7. Redovisning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för året.
 8. Revisorns berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ledamöter i styrelsen.
 11. Inkomna motioner från medlemmar.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötet avslutas.

INFORMATION OM NATTVANDRING
Årsmötet kommer att föregås av ett informationsmöte kl. 18.00 om behovet av nattvandring här i Skarpäng. Annika E Mårs, engagerad nattvandrare i Skarpäng, kommer berätta om vilka behov som finns, om att det faktiskt är roligt att natt-
vandra och om hur vi alla kan hjälpas åt för att skapa en trygghet för våra ungdomar som rör sig ute. Det är även ett ypperligt tillfälle att få svar på eventuella frågor. Ditt engagemang gör skillnad! Läs mer på Täby kommuns hemsida.

VI BJUDER PÅ FIKA MELLAN DE TVÅ MÖTENA. VARMT VÄLKOMMEN ATT VISA DITT ENGAGEMANG I FÖRENINGEN OCH VÅRA UNGDOMAR!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.