Till hösten behöver vi bli fler i styrelsen och vi ser gärna en mer jämställd grupp.  Vill du bli en del av vårt glada gäng?

Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Att vara med i styrelsen är inget som tar en stor del av din tid. Vi träffas på styrelsemöten ca 9 gånger per år och där behandlas alla möjliga ärenden som rör Skarpäng och de boende här, vår lokal och kommande aktiviteter. Skarpängsföreningen är ingen samfällighetsförening som diskuterar sophämtning och snöskottning, utan vi arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen för att bidra till en fin gemenskap och ett trivsammare område. Som en del i att uppnå detta arrangerar vi uppskattade aktiviteter för medlemmar och boende i Skarpäng. Bland dessa utmärker sig valborgsfirandet på Mörtsjötoppen, tjejkvällar med mingel och shopping, knattefotboll för Skarpängs fotbollsnyfikna småttingar, melodifestivalkvällar för hela familjen, pubkvällar med sport på storbildstv och vår nya tradition cykelmiddag.

Känner du att det här är något för dig?
Håll kvar den tanken så hör vi av oss i augusti med mer information!

Skarpängsföreningen_styrelse_1606

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.