Aktuellt (Page 12)

Svenska Kraftnät har påbörjat grävarbetet för en markkabel genom Rösjöskogen, från Rösjöängar förbi Rösjöbadet och vidare norrut förbi Fjäturen. Arbetet kommer att pågå under hela 2014 och kommer att påverka framkomligheten längs spår och leder. Den schaktade sträckan kommer att vara stängslad med möjligheter att passera på strategiska ställen.

Projektnytt, karta med passager samt pågående arbeten kan läsas om här.

Undertecknad med ett stort friluftsintresse för en dialog med Svenska Kraftnät för att de på bästa sätt ska ta hänsyn till spårsystemet i området. När arbetet är klart kommer en ny öppen korridor att korsa skogsområdet och ett permanent instängslat terminalområde att finnas norr om Fjäturen. Som kompensation för intrånget hoppas jag att Svenska Kraftnät kan förstärka upp svagare länkar i spårsystemet för att göra det mer attraktivt och tillgängligt för Skarpängsborna. Om ni är intresserade eller har synpunkter så får ni gärna höra av er till mig.

Ingemar Stenbeck, ingemar.s67 (at) gmail.com, 0766-290355

BK Alert som har Skarpängsgården som sin ”hemmaarena” kommer att starta en juniorbridge i vår. Vi vänder oss till elever från högstadiet och gymnasiet. Allt startar tisdag 25 mars. Den dagen börjar med en introduktion från 16:30 där vi presenterar upplägget, bridgeläraren och bjuder på pizza. För de som är intresserade startar sedan kursen vid 18-tiden. Denna första gång är kostnadsfri. Vill man gå hela kursen om fem veckor kostar det 100 kronor. Matig macka ingår i pausen. Efter kursen kan eleven fortsätta i vårt ordinarie klubbspel eller i juniorgruppen. Välkomna hälsar BK Alert!

Fredagen den 15 november visades VM-kval matchen mellan Portugal och Sverige på storbildsskärm i Skarpängsgården för föreningens medlemmar. Trots att cirka 20 medlemmar hejade på Sverige förlorade dem med 1-0 men stämningen var ändå på topp.

Täby fastighets AB avser att bygga en tillfartsväg inför arbetet med att dels riva den befintliga luftledningen och gräva ner ny ledning i Rösjökilen. Skogsavverkning i Rösjöskogen kommer att ske under oktober/november 2013 och därefter kommer markschaktsarbetena att pågå under 2014.

Läs mer här!

Täby kommuns gatu- och parkavdelning har under september – november genomfört asfaltering av både trottoarer och bilväg sträckan Rösjövägen – Tennvägen.

Resten av Långkärrsvägen kommer att få potthålen lagade inom ett par veckor. I övrigt planerar gatu- och parkavdelningen att renovera resten av Långkärrsvägen nästa år, om det inte blir några förändringar vad gäller budgetrestriktionen.

Skarpängsföreningen har kontaktats av medlemmar som ställt frågor om flygbuller över Skarpäng. Skarpängsföreningen har därför varit i kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för att få veta mer. Nedan följer ett svar från detta kontor i frågan.

”Swedavia har på vår begäran, gjort en analys över hur flygtrafiken rör sig över Täby och framförallt Skarpäng/centrala Täby. I analysen har Swedavia tagit uppgifter om flygtrafik över Skarpäng och länkat dem till väderdata. Därefter har de tittat på vilken vindriktning som rådde när flygplanet landade och ser att det proportionellt sett är fler överflygningar över centrala Täby vid nordliga vindar och då bana 1 (01L) används. Denna bana är Swedavias huvudbana och används både vid hög- och lågtrafik.

Flygens rörelser till och från flygplatsen följer bestämda in- och utflygningsvägar beroende på vilken bankombination som används men också åt vilket håll de ska (t.ex. österut eller västerut). Där i första hand vindriktningen som avgör var trafiken hamnar och under perioder med en ihållande vindriktning t.ex. nordlig vind, det upplevas som att trafiken ökat. Andra faktorer som påverkar flygtrafiken är om flygplanet är tungt lastat och därmed har sämre stigprestanda. Detta rör då endast den specifika flighten. Även väder kan ge ett annat in- och utflygningsförfarande. Vid åskoväder över eller i närheten av flygplatsen kan trafiken ledas på annan höjd eller tillåtas ta en annan väg då dessa situationer har med flygsäkerheten att göra. Perioder med banarbeten kan också ge ett annat start- och landningsmönster.”

Några Skarpängsmammor har under de senaste åren ideellt organiserat nattvandringen i Skarpäng. Efter vårterminen 2011 hoppade de av. Detta har inneburit att det inte längre finns någon nattvandring i Skarpäng, utan vuxna som vill nattvandra får åka till fritidsgården Java i Täby Centrum.

Då nattvandrarna har bidragit till att det under de senaste åren varit tämligen lugnt och tryggt i Skarpäng med vuxna ute varje fredag- och lördagkväll så ser Skarpängsföreningen gärna att några nya krafter tar vid.

Mer info kan du få från Fältassistenterna i Täby kommun.

Ropgränds samfällighet förfogar över en kvartersgård på adressen Ropgränd 107. Driften av gården sköts av medlemmarna som alla är bosatta på Ropgränd och tillhör samfälligheten Husflugan eller Bananflugan. Lokalen är perfekt för den lite mindre festen eller barnkalaset. Alla över 23 år är välkomna att hyra lokalen. Det går att duka för 35-40 personer beroende på hur befintliga bord används. Köket är fullt utrustat med porslin och glas. I lokalen finns även bardisk och en enklare musikanläggning. Mer info hittar du på www.ropgrand.se